SYLWETKI LOKALNYCH PRZEDSIEBIORCÓW
BIG BEN – Niepubliczna Polsko-Brytyjska Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława Andersa, 05-082 Lubiczów, ul. Warszawska 57

Nowy rok szkolny właśnie się rozpoczyna. Dla tych rodziców, którzy szkoły dla swoich dzieci już dawno wybrali, jest teraz czas na analizy, czy dziecko się zaadaptuje, czy bez problemu wejdzie w tryb nauczania danej placówki, czy odnajdzie się w nowej grupie rówieśników. Gdy po jakimś czasie okaże się, że jednak rodzice maja inne kryteria dotyczące edukacji swojego dziecka, to zawsze jest możliwość zmiany wcześniejszych wyborów, czyli szkoły.

Szkoła Big Ben

Jeżeli kryteria dotyczące edukacji dziecka będą uwzględniały np. wyższy poziom nauczania języków obcych, można się zapoznać z ofertą szkół niepublicznych, które oferują zdecydowanie więcej godzin nauki, a wręcz niektóre przedmioty prowadzą tylko w języku obcym. Na terenie Gminy Stare Babice funkcjonuje dwujęzyczna polsko-brytyjska szkoła podstawowa o nazwie BIG BEN. Jak deklarują jej właściciele, ich misją jest nowoczesna edukacja oparta o tradycję. Szkoła łączy klasykę z nowym spojrzeniem,  podobnie jak wiekowy mechanizm Big Bena, który wciąż z doskonałą precyzją porusza ogromnymi wskazówkami, określając czas dla współczesnych mieszkańców Londynu. BIG BEN stawia na rozwijanie sprawności komunikacyjnej, umiejętności porozumiewania się z innymi, ale też uczy żyć komunikatywnie oraz zapewnia rozwój językowy w dwóch systemach: polskim i angielskim jednocześnie.

Szkoła Big Ben

Szkoła pracuje w oparciu o metody komunikacyjne Thomasa Gordona, które pozwalają na stworzenie szczególnego systemu wychowawczego. W swojej książce “Wychowanie bez porażek” Gordon przedstawia rodzicom i nauczycielom klucze wychowawcze, które prowadzą do harmonijnego rozwoju i pomogą uniknąć rozczarowań i błędów. Podstawą programu jest odpowiednia komunikacja, która pozwala w łatwy sposób rozwiązywać konflikty, kształtuje samodzielność i wspiera w podejmowaniu decyzji i wyborów. Wychowanie według Gordona oznacza zrozumienie stosunków interpersonalnych panujących między wychowawcą a wychowankiem. Jego metoda będzie skuteczna, jeśli dorośli zrozumieją pewne istotne w procesie wychowawczym założenia.

Szkoła Big Ben

Szkoła Big Ben nie poddaje się trendom źle pojętej nowoczesności. Płynąc pod prąd, chce uczyć wychowanków kultury i dyscypliny, a także szacunku, szczególnie do samego siebie i drugiego człowieka. Nauczyciele poprzez samodoskonalenie i udział w warsztatach komunikacyjnych uczą się wyrażać siebie w komunikacji, aby następnie współistnieć w komunikacji z uczniami i pokazywać im dobre wzorce komunikacyjne.

Szkoła Big Ben

Szkoła Big Ben

Szkoła Big Ben realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową obowiązującą w szkołach publicznych, a także podstawę programową w dwóch językach: polskim i angielskim. Program nauczania języka angielskiego realizowany jest w wymiarze 8 godz. tygodniowo i stosuje zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz sprawdzianów jak w szkołach publicznych. Szkoła prowadzi dokumentację przebiegu nauczania ustaloną dla szkół publicznych oraz zatrudnia nauczycieli przedmiotów obowiązkowych, posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół publicznych.

Szkoła Big Ben

Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez szkolny Zestaw Programów Nauczania i zestaw podręczników. W zakresie działalności dydaktycznej szkoła zapewnia uczniom w szczególności realizację określonego przez podstawę programową programu nauczania początkowego w poszerzonej formie, czyli uwzględniając treści polonistyczne, matematyczne, przyrodnicze i wychowanie fizyczne realizowane poprzez różne aktywności (basen, taniec, dyscypliny sportowe). Poza założeniami nauczania i zakresu dwujęzyczności, szkoła gwarantuje standardy takie jak elastyczne godziny otwarcia (7.00-18.00) czy całodzienne wyżywienie (kuchnia na miejscu) w cenie czesnego: śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek, kolacja. Szkoła oferuje też opiekę podczas ferii i wakacji, pracując cały rok. W ferie i wakacje prowadzone są  świetlicowe tygodnie tematyczne. Świetlica poranna i popołudniowa z dostępnym planem zajęć również jest w cenie czesnego.

Szkoła Big Ben

BIG BEN ma bogatą ofertę zajęć dodatkowych w przystępnych cenach: zumba, teatr tańca, judo, szachy, ceramika, robotyka, tenis. Szkoła posiada dobrze wyposażone sale edukacyjne, salę gimnastyczną i trawiaste boisko szkolne o powierzchni 800 mkw. Jak wiadomo, szkoła niepubliczna oznacza miesięczne czesne, ale jak zapewnia dyrekcja, cena jest przystępna i warto ją porównać np. z licznymi opłatami w szkołach publicznych, oraz dodatkowym językiem angielskim, który przeważnie wiąże się jeszcze z dojazdem. Wtedy może się okazać, że oferta szkoły BIG BEN będzie bardziej korzystna, szczególnie gdy rodzice będą stawiali na edukację językową dziecka.

Dodaj komentarz