W majowym wydaniu Echa Babic ogłosiliśmy konkurs na „Osobowość Gminy Stare Babice”. U jego podstaw leżała chęć promowania pozytywnych postaw, pracy u podstaw czy aktywności dla dobra naszego regionu. Chcielibyśmy wyróżnić tych, którzy aktywnie pracują na rzecz społeczności lokalnej.

Konkurs opierał się na głosach czytelników, czyli mieszkańców, którzy na adres mailowy redakcji wysyłali propozycje swoich kandydatów, znanych ze swojej codziennej działalności społecznej w Gminie Stare Babice.

Zgłoszeń było na tyle dużo, że postanowiliśmy stworzyć w konkursie „Osobowość Gminy Stare Babice” aż trzy kategorie, a nie jedną, jak pierwotnie zakładaliśmy. Powstały one na bazie uzasadnień przesyłanych przez czytelników wraz z nominacjami kandydatów.

Wyróżniliśmy więc następujące kategorie:

  • Postawa prospołeczna
  • Działalność proedukacyjna dla każdej grupy wiekowej
  • Pomoc seniorom.

Po przeliczeniu i analizie wszystkich zgłoszeń wyłoniliśmy trzy osoby, które zdobyły najwięcej głosów. Laureaci konkursu „Osobowość Gminy Stare Babice” zostali wyróżnieni i otrzymali specjalny dyplom od  ECHA BABIC:

  • Za postawę prospołeczną – Michał Kos
  • Za działalność proedukacyjną dla każdej grupy wiekowej – Agnieszka Matuszewska
  • Za pomoc Seniorom – Krzysztof Wąsikowski
Dyplom od Echa Babic

Dyplom od Echa Babic

Uroczyste wręczenie dyplomów dla laureatów konkursu odbyło się w Restauracji Splendor, mieszczącej się w Hotelu Splendor w Babicach Nowych, gdzie mogliśmy wspólnie spotkać się i porozmawiać o aktualnych sprawach i aspektach działalności naszych laureatów, którzy mimo wakacji wciąż pozostają aktywni. Pani Agnieszka Matuszewska opowiadała o swojej pielgrzymce na Jasną Górę, którą odbyła wraz z innymi nauczycielami z Polski, oraz o zbliżającej się wizycie w teatrze z seniorami z Uniwersytetu III wieku. Pan Krzysztof Wąsikowski opowiadał o codzienności pracy i działalności Sołtysa, w tym o potrzebie zainstalowania kamer monitoringu w Blizne Łaszczyńskiego. Na wręczeniu nagród zabrakło niestety Pana Michała, który nie mógł być obecny ze względu na wykonywany zawód oraz sprawy prywatne. Na spotkaniu poruszone zostały także najbardziej palące problemy gminy oraz obecnie otwarte inicjatywy, które Echo Babic pragnie wesprzeć.

Laureaci konkursu Osobowość Gminy Stare Babice

Po uroczystym wręczeniu dyplomów laureatom spędziliśmy miło czas przy poczęstunku i rozmowach o działalności społecznej dla mieszkańców Gminy Stare Babice, o tym, co udało się osiągnąć i co jeszcze pozostało do zrobienia. W następnym wydaniu Echa Babic szerzej przedstawimy sylwetki naszych laureatów, ponieważ ich życiorysy i dokonania są bardzo ciekawe i godne uwagi.

Tymczasem serdecznie im gratulujemy!