Poniżej przedstawiamy szerzej sylwetki laureatów nagrody “OSOBOWOŚĆ GMINY STARE BABICE”

1) Agnieszka Matuszewska – nagroda za działalność proedukacyjną dla każdej grupy wiekowej

Agnieszka Matuszewska

Pani Agnieszka na co dzień pracuje jako wicedyrektor w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym, co samo w sobie jest już dużym wyzwaniem.
Z edukacji dzieci czerpie radość, a do wykonywania swoich obowiązków podchodzi z sercem i pasją, co pozwala jej również na rozwój osobisty w wielu dziedzinach. Naucza wychowania do życia w rodzinie, jest także pedagogiem, co czyni ją odpowiedzialną za rozwój wielu dzieci w placówce.

To nie jedyne osiągnięcia z zakresu edukacji ze strony Pani Agnieszki, która organizuje również zajęcia na Starobabickim Uniwersytecie III Wieku, pełniąc jednocześnie funkcję Prezesa Stowarzyszenia. Razem z seniorami podejmują różne działania kreatywne, jak np. udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, czy też w Paradzie Seniorów w Warszawie. Seniorzy kształcą się podczas wykładów, uczestniczą w wyjazdach do teatru i wycieczkach do Warszawy, spotykają na zajęciach plastycznych i integracyjnych.

Pani Agnieszka od wielu lat czynnie bierze udział w pielgrzymkach na Jasną Górę. Działa także w Stowarzyszeniu Kulturalnym „Kotwica”, które prowadzi Świetlicę i zajęcia dla dzieci oraz współpracuje z Gminną Radą Seniorów.

Swoją pracą angażuje się w Parafialnym Zespole Caritas w Borzęcinie i gazetce parafialnej.

Pani Matuszewska była również radną Gminy Stare Babice w latach 2002-2006. Zawsze jest aktywna w wielu dziedzinach nauki i działalności społecznej.

2) Krzysztof Wąsikowski – nagroda za pomoc seniorom

Krzysztof Wąsikowski

Pan Krzysztof to jednocześnie mieszkaniec oraz sołtys Blizne Łaszczyńskiego. Wśród lokalnej społeczności znany jest przede wszystkim jako empatyczny społecznik, który zawsze bezinteresownie dba o dobro mieszkańców. Dla Pana Krzysztofa najważniejsze są dokonania, dlatego zawsze jest otwarty na pomoc innym oraz na każdy, nawet najmniejszy problem.

Jego postawa sprawiła, że zdobył zaufanie mieszkańców, którzy już kilkukrotnie wybierali go na stanowisko sołtysa swojej wsi. Pan Krzysztof realizuje założone sobie cele społeczne w sposób sukcesywny, reaguje szybko na każdą prośbę czy zgłoszenie. W ostatnim czasie zaangażowany jest w inicjatywę gminną dotyczącą założenia monitoringu na terenie Blizne Łaszczyńskiego – jest to odpowiedź na zorganizowane kradzieże w domach na terenie wsi.

Pan Krzysztof znany jest również z pomocy seniorom, za co został nominowany do nagrody redakcji Echa Babic. Na co dzień współpracuje z radą sołecką oraz z paniami z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

3) Michał Kos – nagroda za postawę prospołeczną

Michał Kos

Pan Michał Kos mieszka w Gminie Stare Babice od początku lat osiemdziesiątych. Ma 37 lat, żonę, dwóch synów i zwierzęta domowe. W naszym konkursie otrzymał najwięcej zgłoszeń i uzasadnień, które uplasowały go na najwyższym miejscu w kategorii Działalność Prospołeczna. Przedstawiamy bliżej sylwetkę laureata.

Michał Kos ukończył szkołę podstawową w Starych Babicach, zaś absolwentem szkoły średniej i wyższej został w Warszawie. W 1996 roku zrealizował dziecięce marzenia o byciu strażakiem i w wieku 16 lat wstąpił do Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Babicach, poświęcając czas, zdrowie, a niekiedy i życie, by nieść pomoc potrzebującym. Po 15 latach służby został prezesem OSP. Za jego kadencji powstała nowa remiza, która przeniosła się z ul. Rynek 14 w Starych Babicach na ul. Wieruchowską 5 w Babicach Nowych. Nowa remiza ma duży garaż na kilka samochodów bojowych.

Pan Michał Kos funkcję prezesa pełnił do marca 2018, gdy ustąpił w poczuciu spełnienia realizacji swoich założeń. Wtedy zdecydował, że chciałby się skupić na innych sprawach społecznych. Wciąż pełni jednak funkcję ratownika i kierowcy wozu strażackiego, jest też członkiem zarządu w OSP Stare Babice.

Pan Michał jest też wolontariuszem współpracującym ze stowarzyszeniami działającymi na rzecz bezdomnych zwierząt. Oczywiście pomaga też mieszkańcom Gminy, często w godzinach pracy. Jako właściciel firmy budowlanej poświęca czas na prace remontowe, szczególnie kiedy trzeba coś szybko naprawić. Taka to natura społeczników, że zawsze poświęcą się dla innych, dlatego ten tytuł uznania za działalność pro społeczną jest jak najbardziej uzasadniony.

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy!